خریداران عزیز جهت تهیه دمپایی زندان بافت از مغازه ها و فروشگاه ها می توانند به صورت حضوری در خود استان تهران و هم چنین از طریق اینترنتی با سفارش کلای مورد نظر از فروشگاه های زندان بافت، از سایر نقاط و استان های کشور با خیال راحت و بدون صرف زمان و هزینه اضافی اقدام به عمل آورند.